Masterclass Karin Wagenaar - Vrijdag 6 maart 2020

 

18.00 uur Diner (alleen voor deelnemers aan de masterclass)
19.00 uur

Masterclass 'EFT en het lichaam' door Karin Wagenaar

In deze masterclass zal ik aandacht besteden aan de lichamelijke aspecten van emoties. Het lichaam is drager van de emoties en heeft een inherente wijsheid die we niet altijd voldoende benutten in psychotherapie.

Bij traumatische gebeurtenissen zijn de sporen daarvan in het lichaam opgesloten. De taal ontbreekt vaak, omdat de schok een dissociatie teweeg heeft gebracht tussen de lichamelijke sensaties, de emoties en de cortex. De ervaringen zijn onbegrijpelijk en onbespreekbaar geworden. In de relatietherapie zijn deze verstoringen vaak te zien in de interactie tussen de partners. Het geuite gedrag is een afgeleide van eerdere negatieve ervaringen (soms ook van vóór de relatie). Ze hebben hun impact op de relatie, maar kunnen niet via de taal en het inzicht worden opgelost.

Het echtpaar komt met relatieproblemen die ontstaan zijn vanuit de overlevingsstrategie van dissociatie van pijn. De onderliggende emoties zijn onduidelijk en onbenoemd. In de therapie moeten we de verbinding daarmee weer leggen. In deze masterclass zal ik ingaan op de mogelijke manieren om dat te doen. Ik zal daarbij een uitstapje maken naar de Sensorimotor Psychotherapy die mooi aansluit bij de EFT. 

21.00 uur Einde