Intro op het thema - Ons lichaam: meer dan een omhulsel

  • 04 oktober, 2019;

Op vrijdag 6 maart 2020 verzorgt Stichting EFT Nederland haar 6de congres, met het lichaam als centraal thema. EFT-voorzitter Karin Wagenaar legt graag uit waarom ons lichaam een belangrijk thema is om ons als therapeuten in te verdiepen.

Ons lichaam: meer dan een omhulsel
In ons congres van aankomend jaar leggen we de focus op het lichaam.
Geest en lichaam zijn één, maar we zijn in onze samenleving wel een beetje de weg kwijtgeraakt met hoe we met ons lichaam omgaan.
 
Het lijf als object van perfecte schoonheid
Enerzijds wordt het lichaam gezien als een ding dat er perfect uit moet zien. Er moet aan gesleuteld en verbouwd worden, het moet er mooi en aantrekkelijk uitzien. De buitenkant lijkt los te staan van de binnenkant. Of moet de innerlijke leegte compenseren?
 
Het lijf als productiemiddel
Anderzijds is er een vanzelfsprekendheid dat het lijf het moet doen, het moet werken en functioneren. We matten onszelf af, we negeren pijn. Het lichaam is een (productie)middel om een doel te bereiken. We gaan daarin voorbij aan hoe bijzonder een lichaam eigenlijk is. Het respect voor de complexiteit van ons organisme, de wijsheid die daarin na miljoenen jaren van evolutie is opgeslagen. We gebruiken die wijsheid veel te weinig. We luisteren niet naar de signalen van ons lijf, we rennen eraan voorbij, totdat het stop zegt...

In therapie is het denken vaak prominent aanwezig, maar ons lijf blijft als drager van alle emoties vaak wat op de achtergrond. Onze samenleving verkeert in een tijdperk van krampachtigheid als reactie op de #Metoo-affaires en alle misbruikverhalen die steeds meer aan het licht komen. Daarmee is er ook een angst ontstaan om te veel nabijheid te creëren. Het lichamelijke contact is in een kwaad daglicht komen te staan. We zijn onze natuurlijke manier van doen kwijtgeraakt om iemand liefdevol aan te raken, uit angst dat dit verkeerd opgevat wordt. Dat lijdt tot merkwaardige situaties, waarin mensen eenzaam en behoeftig zijn en nauwelijks meer worden aangeraakt.
 
Het lijf als verbinder
Wat ik nastreef in EFT, is dat we de emoties gebruiken die voelbaar zijn in ons lichaam. Dat we leren daar meer aandacht voor hebben, ons meer bewust te worden van de innerlijke wijsheid in ons lichaam. Dat we die wijsheid leren gebruiken voor onze therapie, dat we het impliciete expliciet maken, zodat we het kunnen inzetten om verbinding te maken met onze geliefden.

Klik hier om je aan te melden voor het EFT Congres van aankomend jaar!