Congresspreker aan het woord / Verbonden tot het einde

  • 07 november, 2019;

Wie ben je en waarom wil je deze workshop graag geven?
Mijn naam is Christiaan Rhodius en werk als specialist ouderengeneeskunde/arts palliatieve geneeskunde in hospice Bardo in Hoofddorp. Ik ben enthousiast over EFT en merk dat ik onderliggende principes van EFT toepas in mijn werk als arts. Het contact met de patient en het betrokken systeem verdiept hierdoor. Deze verdieping vertaalt zich ook naar betere zorg. Dat maakt me dankbaar en maakt dat ik graag wil delen over mijn opgedane ervaringen. Zo hoop ik anderen aan te kunnen sporen oog te hebben voor de toepasbaarheid van EFT in de palliatieve fase. De workshop biedt een prachtige mogelijkheid om door de onderlinge interactie zelf ook weer gevoed te worden voor de dagelijkse praktijk. Ik hoop dat geneeskunde en psychologie elkaar op het congres niet alleen gaan treffen, maar elkaar ook gaan verrijken.

Wat is de kernboodschap en de relatie met EFT? 
Onderliggende principes van EFT zijn heel concreet toepasbaar in de palliatieve fase van ziekte. Juist op het moment dat loslaten concreet wordt, kunnen mensen zich intens verbonden weten. Dat klinkt paradoxaal en dat is het ook. Woorden geven aan de verschillende uitingsvormen van deze ‘palliatieve paradox’ kan enorm helpen. Het helpt niet alleen de patient en diens naasten, maar ook de zorgverleners. Verder hoop ik dat de workshop enkele mogelijke misverstanden rondom palliatieve zorg opheldert.

Welke ervaring wil je de deelnemers meegeven? 
Zonder het groter te willen maken dan het klinkt … een onvergetelijke. Waarom? 
Omdat zowel sterven als de behoefte aan verbondenheid universele thema’s zijn. Als die twee universele thema’s samenkomen, staat iets heel essentieels op het programma. Aan alle aanwezigen om hier vervolgens iets onvergetelijks van te maken.

Welk dier uit Burgers’ Zoo tovert bij jou een glimlach op je gezicht? 
De stokstaartjes. Omdat ze me herinneren aan bezoeken aan Artis met de kinderen. Zij waren weg van deze maffe beestjes. Stokstaartjes zijn onderling ook hecht met elkaar verbonden. Denk dat ze blij zullen zijn met de aandacht voor EFT :-)

Geraakt door het onderwerp en geïnteresseerd om (onder meer) deze workshop te volgen? Meld je dan hier aan voor het EFT Congres 2020!