.

.


Het lichaam en EFT: embodied connections

In het 6e EFT Congres staat het lichaam centraal. In de meeste vormen van psychotherapie ontbreekt aandacht voor het lichaam. Jarenlang lag de focus op het psychische, mentale deel van ons functioneren, als logisch uitvloeisel van Descartes' uitspraak "ik denk, dus ik ben". Het lichamelijke aspect in de psychotherapie kende een opleving in de jaren '60 en '70 maar bleef altijd in de marge en werd wetenschappelijk weinig serieus genomen. Sindsdien echter heeft neurobiologisch onderzoek (o.a. van Daniel Siegel, Alan Schore, Jaak Panksepp, Bessel van der Kolk) laten zien dat het brein "embodied" is: verbonden met het lichaam. Dat maakt het logisch om ook het lichaam als onderdeel van psychotherapie te zien.

Hoe makkelijk zijn we in het lichamelijk contact? Hoe vaak raken we iemand aan in sociaal contact? Gebrek aan aanraking (huidhonger) blijkt samen te hangen met gevoelens van eenzaamheid en depressie. Ouderen hebben daar vaak last van. Ook onderzoek van Sue Johnson heeft laten zien dat aanraking ons zenuwstelsel kalmeert.

In dit congres willen we het lichaam meer ruimte geven. Het lichaam is ons vehikel waarmee we door het leven reizen; als dat lichaam ziek of zwak wordt heeft dat enorme impact op ons welzijn en op onze relaties. Tijdens het congres belichten we het lichaam vanuit verschillende gezichtspunten: vanuit de lichaamsbeleving, vanuit de seksualiteit en vanuit het perspectief van trauma.

Er zullen diverse workshops aangeboden worden met thema's die jullie wellicht zelf aandragen. Zeker is dat we een ervaringsgericht congres gaan maken, waarin volop ruimte is voor beweging, beleving, plezier en interactie.

Warme groet,
Karin Wagenaar

Video impressie 5e EFT Congres

 

Bekijk de video

Video impressie 4e EFT Congres

 

Bekijk de video

Onderdeel van EFT

Dit congress wordt georganiseerd door Stichting EFT Nederland.

Voor meer informatie: www.eft.nl