.

.


Het lichaam en EFT: embodied emotions

In het 6e EFT Congres staat het lichaam centraal. In de meeste vormen van psychotherapie ontbreekt aandacht voor het lichaam. Jarenlang lag de focus op het psychische, mentale deel van ons functioneren, als logisch uitvloeisel van Descartes' uitspraak "ik denk, dus ik ben". Het lichamelijke aspect in de psychotherapie kende een opleving in de jaren '60 en '70 maar bleef altijd in de marge en werd wetenschappelijk weinig serieus genomen. Sindsdien echter heeft neurobiologisch onderzoek (o.a. van Daniel Siegel, Alan Schore, Jaak Panksepp, Bessel van der Kolk) laten zien dat het brein "embodied" is: verbonden met het lichaam. Dat maakt het logisch om ook het lichaam als onderdeel van psychotherapie te zien.

Hoe makkelijk zijn we in het lichamelijk contact? Hoe vaak raken we iemand aan in sociaal contact? Gebrek aan aanraking (huidhonger) blijkt samen te hangen met gevoelens van eenzaamheid en depressie. Ouderen hebben daar vaak last van. Ook onderzoek van Sue Johnson heeft laten zien dat aanraking ons zenuwstelsel kalmeert.

In dit congres willen we het lichaam meer ruimte geven. Het lichaam is ons vehikel waarmee we door het leven reizen; als dat lichaam ziek of zwak wordt heeft dat enorme impact op ons welzijn en op onze relaties. Tijdens het congres belichten we het lichaam vanuit verschillende gezichtspunten: vanuit de lichaamsbeleving, vanuit de seksualiteit en vanuit het perspectief van trauma.

Er zullen diverse workshops aangeboden worden met thema's die jullie wellicht zelf aandragen. Zeker is dat we een ervaringsgericht congres gaan maken, waarin volop ruimte is voor beweging, beleving, plezier en interactie.

Warme groet,
Karin Wagenaar

Wil jij een workshop geven tijdens het EFT Congres?

Het lichaam is het werktuig waarmee we de wereld ervaren en waarmee we de wereld vormgeven. Als kind zijn we een ontdekkend en spelend lijf, als adolescent worden we ons meer bewust van ons lichaam en ontstaat er soms schaamte en ongemakkelijkheid, maar de kracht is ook aanwezig om alles te kunnen! Later neemt de kracht af en wordt het lichaam soms een last. Maar altijd is het lichaam een bron van ervaringen.

In psychotherapie speelt het lichaam een marginale rol, tenzij je werkt vanuit een lichaamsgerichte hoek. In EFT is de focus op emoties eigenlijk automatisch een focus op het lichaam.

Hoe werk jij daarmee?
Werk je met jongeren, met ouderen of met zieken en heb je een speciale interesse om hierover iets te delen in een interactieve workshop? De workshop duurt 90 minuten en dient interactief en ervaringsgericht te zijn.

Klik hier voor het aanmeldformulier om zelf een workshop te geven tijdens het 6e EFT Congres - Ons Lichaam en EFT: emodied emotions. Volledig uitgeschreven voorstellen kun je indienen vóór 15 juli 2019. De congrescommissie maakt een selectie uit de inzendingen.

Video impressie 4e EFT Congres

 

Bekijk de video

Onderdeel van EFT

Dit congress wordt georganiseerd door Stichting EFT Nederland.

Voor meer informatie: www.eft.nl